Zimowa przerwa świąteczna – ważne!

Zimowa przerwa świąteczna – ważne!

Szanowni rodzice i uczniowie Dyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie informuje, że przerwa świąteczna wynikająca z rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015 trwa od 22 – 31 grudnia 2014 r. W związku z obowiązkiem zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży (leżącym po stronie szkoły na podstawie tego rozporządzenia) w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych ustalonych przez dyrektora, w porozumieniu z… Więcej →

  • RSS
  • YouTube