Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dzień 14 października – Święto Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W przypadku konieczności przyprowadzenia dziecka do szkoły w tym dniu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych należy zgłosić u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły do 13 października 2014 r.  do godziny 13:00. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie będzie dowozu dzieci.

  • RSS
  • YouTube